اجتماعیبرترین های کسب و کار

تعیین سرعت ربایش هود صنعتی

طراحی و محاسبه هود آشپزخانه صنعتی

تهویه در آشپزخانه های تجاری و صنعتی از جمله مهمترین فاکترو های مهم در طراحی ، ساخت و کارکرد بهینه یک آشپزخانه صنعتی می باشد، به طوریکه در صورت عدم وجود یک سیستم تهویه مانند هود صنعتی آشپزخانه و اگزاست بهره برداری از آشپزخانه صنعتی غیر ممکن خواهد بود و سلامت کارکنان آن را تهدید خواهد کرد، سیستم تهویه در یک آشپزخانه صنعتی شامل طراحی سیستم اگزاست و تولید هوای جبرانی می باشد که هرکدام از دیگری مهم تر می باشد، ولی متاسفانه امروزه در اکثر آشپزخانه های صنعتی و تجاری فقط روی اگزاست آن زوم کرده و از پرداخت به تولید هوای جبرای بیرون به کل غافل می شوند.

تقسیم بندی انواع هود های مورد استفاده در آشپزخانه های صنعتی

طبق مبحث 14 مقرارت ملی و همچنین استاندارد AHRAE که از مهمترین منابع طراحی و محاسبات می باشند ، دو نوع  تقسیم بندی برای انواع هود در نظر گرفته شود ، هود های که در آشپزخانهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد به هودهای کانوپی معروف هستند که می توانند به صورت جزیره ای یا مرکزی و یا به صورت دیواری باشند

هود نوع یک : این نوع هود به هودی فیلتر دار یا  روغن گیر  مجهز هستند و بیشتر برای دستگاهایی که بخارات آن حاوی روغن می باشند تاز هوای اگزاست آن را جدا کند ، مورد استفاده این هود ها بیشتر برای کباب پز ها ، گریل ها و دستگاهایی که بیشتر کبابی درست میکنند

نوع ضخامت ؛ ساخت و نصب آن دارای دستور العمل هایی است که باید طبق مبحث 14 به آن پرداخته شود

هود نوع دو  : هر هودی که روی هر دستگاهی غیر از کباب پز ها و دستگاهایی که بخارات تولید نمیکنند ،نصب می شود هود نوع دو می باشد مانند اجاق گاز ها ، دمکن های گازی و کورها ……

لزوم طراحی و تامین سیستم هوای تازه در آشپزخانه های صنعتی  :make up air

 1. تهویه یا تامین هوای جبرانبی یک آشپزخانه صنعتی که بعنوان یک هوای تمیز و بیرون راندن هوای گرم تلقی شده که شرایط آسایش و تسهیل در تنفس کارکنان آن می باشد
 2. تهویه کافی هوای جبرانی برای ایجاد هوای احتراق کامل و مورد نیاز دستگاهای گازسوز که باعث جلوگیری از تجمعه گازهای ناشی از احتراق می شود
 3. رقیق کردن و تخلیه محصولات احتراق گاز و روغن های سوخته
 4. رقیق کردن و زایل کردن بوی های ناشی از بخارات دستگاه های پخت و پز
 5. ایجاد شرایط امن برای آشپزخانه و جلوگیری از خطرات احتمالی به منظور تجمع گاز ها و متعاقب آن آتش سوزی

نکات مهم در طراحی سیستم تهویه آشپزخانه های صنعتی و تجاری

 1. آشپزخانه های صنعتی باید دارای فشار منفی نسبت به محیط اطراف خود باشند ، امن نسبت به فضای آزاد باید داری فشار مثبت باشند ، این فشار مثب بودن آشپزخانه های تجاری جهت تنفس و تسهیل در تنفس کشیدن افراد و کارکنان آن میباشد
 2. ایجاد فشار مثبت در یک آشپزخانه صنعتی با ایجاد هوای تازه جبرانی یا همان make up air صورت می گیرد که لزوم آن در قسمت بالا کامل بیان شد
 3. تزریق هوای جبرانی به دخل فضای آشپزخانه صنعتی به هیچ عنوان باعث برداشتن بارهایی که باید تخلیه شوند نمی شوند ، بلکه فقط باعث رقیق کردن ذرات ، بخارات ناشی از پخت پز ، و گازهای حاصل از حتراق دستگاها می باشد
 4. حجم هوای ورودی به اشپزخانه بر اساس دبی حجم هوای خروجی تعیین می شود
 5. موقعیت و توزیع دبی هوای وردی یا همان make up air به داخل اشپزخانه به وسیله نزخ تعویض هوای اتاق تجیهزات و با استفاده از جدول گفته شده در مبحث 14 تعیین می شود
 6. موقیعت بازشو و پنجره های آشپزخانه صنعتی برای تهویه طبیعی باید از فضاهایی باشد که مشرف بخ هوای تازه باشد نه فضاهای آلودگی و غبار الود

لزوم تامین هوای جایگزین یا make up air  برای آشپزخانه های صنعتی

 • برای تامین هوای مورد نیاز و جلوگیری از ایجاد فشار منفی بیش از حد در آشپزخانه های صنعتی و تجاری ، مداری هوای اگزاست شده به وسیله هود باید مقداری هوای تازه یا make up air   کافی جایگزین شود
 • تامین هوای جبرای یا به اصطلاح make up air در کد های طراحی سیستم هود آشپزخانه های  صنعتی و تجاری به منوظر کارکرد صحیح سیستم اگزاست امری غیر قابل انکار می باشد
 • کم بود میزان هوای make up air ورودی یا تزریق شده به فضای داخل آشپزخانه ، باعث افزایش فشار منفی بیش از حد شده و مقداری دبی اگزاست شده راه کاهش می دهد
 • بنابراین باید بین مقدار دبی اگزاست یا تخلیه شده و مقدار حجم هوای ورودی make up air توازنی برقرار باشد که کارآمدی سیستم اگزاست و هودهای آشپزخانه را به دنبال داشته باشد
 • برای مثال اگر حجم دبی هوای تخلیه شده توسط هود 8500 CFM براورد شود باید درحدود 6500 CFM  دبی هوای جایگزین داشته باشیم

نکته مهم :

ایجاد هوای make up air یا تامین هوای جبرانی برای آشپزخانهای صنعتی ی امر بسیار مهم می باشد ، الگوی ریزش این هوا م مقدار دبی آن متاسفانه در بسیاری از آشپزخانه ها در حیاهوی محاسبات اگزاست CFM  تخلیه هود گم می شود و عدم تامین هوای جبرانی ناکارمدی دستگاهایی که به هوای احتراق کافی نیاز دارند را به دنبال خواهد داشت که با تعمبم یافتن ابن معضل بهره برداری از آشپزخانه غر ممکن خواهد شد

آشپزخانه های صنعتی نسبت به محیط باید فشار منفی باشد ، و فشار منفی بودن بدین معنی است که در یک فضا ، مقدار CFM تخلیه شده از  CFM  وارد شده کمی بیشتر باشد ، نه به هیچ عنوان CFM  وارد شده ای نداتشه باشیم

محاسبات لازم  برای یک سیستم اگزاست آشپزخانه صنعتی تجاری

شما به عنوان مهندس مکانیک یا تاسیسات باید محاسبات مربوط به سیستم اگزاست و تخلیه هوا هود آشپزخانه  را انجام سه پارمتر مهم زیر پیش ببرید ، تمام فرمول های گفتده شده در این بخش ترجمه متون های طراحی سیستم های اگزاست آشپزخانه های صنعتی می باشد و در صورت نیاز در اختیار کاربران گرامی قرار مگیرد

    محاسبه دبی هوای اگزاست شده یا تخلیه شده

    محاسبه سایز کانال اگزاست

    محاسبه تعداد فیلتر های روغن گیر و سطح فیلتراسیون لازم

    محاسبه مقدار هوای جایگزین یا MAKE UP AIR

محاسبه دبی هوای اگزاست شده یا تخلیه شده

محاسبه دبی اگزاست توسط هود ، به عنوان اولین پارامتر راه گشا برای طراحی و محاسبات دیگر می باشد  ، به عبارت دیگر پایه محاسبات و حل مسئله سیستم اگزاست آشپزخانه های صنعتی و تجاری در گام اول به دست آوردن مقدار دبی لازم برای تخلیه هوا توسط هود می باشد

این مقدار دبی همان CFM  مورد نظر بر اساس ابعاد دهانه هود که متناسب با اعباد دستگاه گازسوز مورد نظر می باشد با اختلاف 1.5 متر از هر طرف براآورد می شود ، منظور اینکه با داشتن ابعاد دستگاه مورد نظری که باید روی آن هود قرار بگیرد می تواند دبی اگزاست هود را محاسبه کرد

نکته مهم:

دبی تخلیه هوای یا مقدار CFM  اگزاست شده مستقل از فضای مترمکعب آشپزخانه می باشد و فقط به نوع دستگاه بستگی دارد. در کد های بین المللی طراحی هود های  آشپزخانه های  صنعتی و تجاری تجهیزات پخت و پز مورد نیاز آشپزخانه را در 4 گروه مختلف به منظور محاسبه دبی مورد نیاز تهویه تقسیم بندی کرده اند. هود نوع یک قرار گرفته بروی تجهیزات با سوخت جامد ، مانند کباب پز های زغالی و گریل های جوجه و ….

منبع:

youtube

پویان گسترش

آرزو احسانی

آرزو احسانی هستم علاقمند به نویسندگی و مساعل کسب و کار و اقتصادی
دکمه بازگشت به بالا