استان ها

سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در قشم، عامل ارتقای اقتصاد دریامحور

به گزارش شبکه، طرح توسعه هوایی و فرودگاهی و توسعه فیزیکی و تجهیزات اسکله شهید ذاکری و بنادر کاوه و لافت مورد توافق اولیه قرار گرفت.

امید است با گسترش همکاری‌های دو جانبه شاهد توسعه اقتصاد دریا محور و لجستیکی قشم به عنوان کانون ظرفیت ها و قابلیت های کشور باشیم.

بر اساس این گزارش؛ مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی؛ حمایت از پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مختلف اقتصادی از جمله عمرانی، صنعتی، کشاورزی و فناوری، ارتقاء زیرساخت‌های اقتصادی کشور به منظور افزایش توان تولیدی و رقابت‌پذیری اقتصادی، ایجاد و اشتغالزایی در کشور از طریق تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و تحقق رشد اقتصادی پایدار و افزایش توانمندی‌های تولیدی کشور از اهداف ایجاد این صندوق بوده که با اجرای طرحهای یاد شده در منطقه آزاد قشم کاملاً همخوان است.

46

دکمه بازگشت به بالا