اجتماعیبرترین های کسب و کار

محکمترین سند برای بخشش مهریه

محکم ترین سند برای بخشش مهریه چیست؟

به نقل از بهترین وکیل در تبریز؛ محکم ترین سند برای بخشش مهریه ، به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالکی مهریه می گردد. بنابراین در صورتی که مهریه اموالی مثل خانه موجود، طلا و … باشد زن به محض انعقاد عقد می تواند آنها را از شوهر خویش مطالبه نماید. به طور کلی مهریه یکی از حقوق مالی زن در عقد ازدواج می باشد که در صورت مطالبه او می بایست توسط شوهر پرداخت شود.

پرداخت مهریه توسط مرد به زن ریشه فقهی دارد و در منابع فقهی در مورد آن تعیین تکلیف گردیده است. همانطور که در مورد سایر حقوق مالی، دارنده این حقوقی می تواند متعهد را ابراء نماید، زن نیز میتواند ذمه شوهر خود را نسبت به پرداخت مهریه ابراء کند یا به عبارت دیگر مهریه را ببخشد در ادامه نوشته به بررسی محکم ترین سند برای بخشش مهریه که ابراء مهریه است می پردازیم با ما همراه باشید.

ابراء مهریه چیست؟

مطابق ماده ۲۸۹ قانون مدنی: « ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید». ابراء مهریه یا بخشش آن به شیوه های گوناگونی ممکن است انجام پذیرد. از نظر حقوقی شیوه خاصی برای بخشش مهریه پیش بینی نشده است. در واقع زوجه با هر سخن یا رفتاری که نشانگر بخشش مهریه باشد، می توان ذمه شوهر را از پرداخت مهریه ابراء نماید. بنابراین حتی اگر ابراء مهریه مکتوب نشده و زوجه آن را امضا نکرده باشد نیز در صورت وجود شرایط قانونی می توان آن را در دادگاه به اثبات رسانید.

با این حال در حقوق جاری شیوه های گوناگونی برای قطعیت بخشش مهریه پیش بینی شده است. بدیهی است محکم ترین سند برای بخشش مهریه، سندی می باشد که به صورت رسمی و در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی تنظیم شده باشد. بنابر قانون مدنی ابراء مهریه به موجب سند رسمی لازم الاجراء می باشد و پس از تنظیم سند رسمی زوجه دیگر نمی تواند مهریه را مطالبه نماید. در این مقاله ضمن بررسی حقوقی بخشش مهریه، محکم ترین سند برای بخشش مهریه را مورد بررسی قرار می دهیم.

آثار حقوقی بخشش مهریه چیست؟

اصلی ترین اثر حقوقی بخشش مهریه، بری شدن ذمه شوهر از پرداخت مهریه می باشد. در واقع چنانچه در دادگاه خانواده ثابت شود زوجه مهریه خویش را بخشیده است، دیگر نمی توان شوهر را به دلیل عدم پرداخت مهریه تحت پیگرد قرار داد. از نظر حقوقی بخشش مهریه به منزله دریافت مهریه می باشد. بنابراین در صورتی که زوجه مهریه را ببخشد، حتی در صورت فوت شوهر نیز دیگر نمی تواند مهریه را از اموال به جا مانده از وی دریافت کند.

همانطور که اشاره شد محکم ترین سند برای بخشش مهریه، سند رسمی ابراء می باشد که برای تنظیم آن می بایست به دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه شود. همانطور که اشاره شد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی اسناد رسمی که در دفاتر ثبت تنظیم شده باشند، از اعتبار لازم الاجراء برخوردارند. پس از تنظیم سند بخشش مهریه، مسئولیت پرداخت مهریه از عهده شوهر خارج می شود.

البته باید در نظر داشت که تنظیم سند رسمی محکم ترین سند برای بخشش مهریه است، لیکن اسناد دیگری وجود دارند که اثبات کننده بخشش مهریه یا ابراء می باشند. برای مثال اگر زوجه سند عادی به زوج بدهد که دلالت بر ابراء مهریه باشد دیگر امکان رجوع به مهریه توسط زوجه وجو ندارد یا اگر اگر مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.

مدارک لازم برای بخشیدن مهریه

  • عقد نامه یا سند ازدواج
  • مدارک شناسایی زوجه و زوج

صرف حضور زوجه در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ابراء کافی است و حضور زوج در صورتی نیاز است که بخشش مهریه در ازای دریافت حق طلاق باشد. توجه داشته باشید زوجه برای بخشش مهریه باید در کمال عقل و سلامت و بالای 18 سال تمام باشد. توجه داشته باشید که برخی از دفاتر اسناد رسمی اذن پدر زوجه را برای بخشش مهریه الزامی می دانند ولی هیچ نص قانونی، در خصوص اذن پدر، در خصوص بخشیدن مهریه وجود ندارد و دلایل ان اجبار زوجه توسط زوج برای بخشش مهریه است.

برای تنظیم محکمترین سند برای بخشش مهریه باید به کجا مراجعه کنیم؟

برای تنظیم محکمترین سند برای بخشش مهریه باید دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست. برای تنظیم ابراء مهریه زوجه باید با همراه داشتن سند ازدواج و شناسنامه و کارت ملی خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید. پیشنهاد ما این است که برای ثبت محکم ترین سند برای بخشش مهریه حتما به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید.

بخشش مهریه بدون بازگشت

اگر بخشش مهریه در قالب یکی از عقود زیر تنظیم شود و به امضای زوجین برسد این بخشش به صورت قطعی می باشد و زوجه نمی تواند برای دریافت و مطالبه مهریه اقدام کند :

    ابراء مهریه : ابراء مهریه از عوامل سقوط تعهدات می باشد و با ابراء مهریه موضوعی برای مطالبه مهریه وجو ندارد. بنابراین، اگر زوجه ، ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نماید به هیچ وجه امکان مطالبه مهریه را ندارد  و محکم ترین سند برای بخشش مهریه محسوب می شود.

    صلح مهریه : مورد دیگر صلح مهریه است در صورتی که زوجه مهریه خود را به زوج صلح نماید دیگر امکان مطالبه مهریه وجود ندارد زیرا صلح از عقود لازم است و جز در حالتی که شرط فسخ عقد، در ضمن آن، درج شده باشد، قابل برهم زدن نیست.

    اقرار به وصول مهریه : اگر زوجه طی سند رسمی یا سند عادی اقرار به وصول مهریه نماید امکان مطالبه مهریه وجو ندارد مگر اینکه ثابت کند اقرار وی فاسد است.

متن بخشش مهریه بدون بازگشت

خانم ………. فرزند ……… به شماره شناسنامه ……. و کد ملی ……… و به آدرس سکونت …………………   زوجه سند ازدواج به شماره ……………..  به موجب  این  سند اقرار نمودند تمامی  مهریه  مندرج  در سند نکاحیه  فوق  الذکر را به همسر خود آقای  ………… فرزند …………….. به شماره شناسنامه …… و کد ملی ……………  ابراء نموده  و ذمه  زوج  درخصوص  پرداخت  مهریه  به  زوجه  بری  گردیده و زوجه در این خصوص حق هیچگونه مطالبه ای را نخواهد داشت. ضمنا زوجه حق  هرگونه ادعا و اعتراض احتمالی را از خود سلب و ساقط نمود.

نکات حقوقی تکمیلی

    به طور کلی بخشش مهریه ممکن است به صورت رایگان یا معوض باشد. یعنی ممکن است زوجین توافق نمایند که در ازای پرداخت مبلغ معینی یا تهیه مال خاصی، زوجه مهریه خود را ببخشد. همچنین بخشش مهریه ممکن است در ازای انجام کار دیگری مثل طلاق باشد.

    در طلاق خلع و مبارات زوجه ممکن است در ازای جدا شدن از بند زندگی زناشویی با شوهر، حاضر باشد مهریه خود را به او ببخشد. در این صورت تا زمانی که عده پایان نیافته باشد، زوجه میتواند به مالی که بخشیده است (فدیه) رجوع کند. در مقابل شوهر نیز می تواند به زوجه رجوع کند و زندگی زناشویی را از سر گیرند.

دکمه بازگشت به بالا