خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز

خوردگی یکی از مشکلات رایج در برج های خنک کننده مدار باز است. خوردگی می تواند باعث کاهش راندمان خنک کنندگی برج، افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و حتی خرابی کامل برج شود.

خوردگی در انواع برج خنک کننده صنعتی مدار باز می تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله:

 • ترکیب آب
 • pH آب
 • میزان سختی آب
 • وجود یون های کلرید
 • وجود یون های سولفات
 • وجود مواد آلی در آب
 • شرایط محیطی

برای کنترل خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز، می توان از روش های مختلفی استفاده کرد، از جمله:

 • استفاده از آب با ترکیب مناسب
 • کنترل pH آب
 • کاهش سختی آب
 • کاهش میزان یون های کلرید
 • کاهش میزان یون های سولفات
 • حذف مواد آلی از آب
 • استفاده از مواد ضد خوردگی

استفاده از آب با ترکیب مناسب

اولین قدم برای کنترل خوردگی در برج های خنک کننده تهویه مطبوع مدار باز، استفاده از آب با ترکیب مناسب است. آب با ترکیب مناسب، آبی است که میزان سختی، یون های کلرید و یون های سولفات آن در حد استاندارد باشد.

کنترل pH آب

pH آب نیز تأثیر زیادی بر میزان خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز دارد. pH آب باید در محدوده 6.5 تا 7.5 باشد.

کاهش سختی آب

سختی آب نیز یکی از عوامل مهم در ایجاد خوردگی در تولید برج های خنک کننده مدار باز است. سختی آب را می توان با استفاده از فیلترهای سختی گیر کاهش داد.

کاهش میزان یون های کلرید

یون های کلرید نیز می توانند باعث ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز شوند. میزان یون های کلرید در آب را می توان با استفاده از دستگاه های تصفیه آب کاهش داد.

کاهش میزان یون های سولفات

یون های سولفات نیز می توانند باعث ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز شوند. میزان یون های سولفات در آب را می توان با استفاده از دستگاه های تصفیه آب کاهش داد.

حذف مواد آلی از آب

مواد آلی نیز می توانند باعث ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز شوند. مواد آلی را می توان با استفاده از دستگاه های تصفیه آب حذف کرد.

استفاده از مواد ضد خوردگی

در صورت استفاده از روش های فوق، باز هم احتمال ایجاد خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز وجود دارد. در این صورت، می توان از مواد ضد خوردگی استفاده کرد. مواد ضد خوردگی، لایه ای بر روی سطح فلزات ایجاد می کنند و از آنها در برابر خوردگی محافظت می کنند.

سرویس و نگهداری منظم برج خنک کننده

مهم ترین راه برای کنترل خوردگی در برج های خنک کننده مدار باز، سرویس و نگهداری منظم آن است. در سرویس و نگهداری برج های خنک کننده مدار باز، باید موارد زیر انجام شود:

 • تمیز کردن برج خنک کننده
 • تعمیر و تعویض قطعات فرسوده
 • کنترل میزان رسوب در برج خنک کننده

تمیز کردن برج خنک کننده باید به طور منظم انجام شود تا از تجمع رسوب در آن جلوگیری شود. رسوب می تواند باعث کاهش راندمان خنک کنندگی برج و افزایش احتمال خوردگی شود.

تعمیر و تعویض قطعات فرسوده نیز باید به طور منظم انجام شود تا از خرابی برج جلوگیری شود.

کنترل میزان رسوب در برج خنک کننده نیز باید به طور منظم انجام شود. رسوب می تواند باعث گرفتگی منافذ پکینگ برج خنک کننده و افزایش سر و صدا شود.

دکمه بازگشت به بالا