کاربران پیام‌رسان‌های بومی ۵ برابر شدند

کاربران پیام‌رسان‌های بومی ۵ برابر شدند

بر اساس آمار جدید کاربران واتساپ نصف شده است، در حالی که کاربران پیام‌رسان‌های داخلی ۵ برابر شده‌اند.

به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، براساس نظرسنجی ایسپا، میزان استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی از قبیل اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام در دوسال اخیر با نوساناتی همراه بوده است، با این حال این رسانه‌ها همچنان محبوب ایرانی‌ها هستند.

بر اساس نتایج آخرین نظرسنجی ایسپا، ۴۶/۵ درصد  مردم از اینستاگرام استفاده می‌کنند. ۳۵/۳ درصد از واتس‌آپ، ۳۴/۶ درصد از «تلگرام»، ۲۵/۲ درصد از «ایتا»، ۲۴/۱ درصد از روبیکا و ۸/۷ درصد نیز گفته اند از بله استفاده می‌کنند. میزان استفاده از سایر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی کمتر از ۷ درصد بوده است.

میزان استفاده مردم از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی از قبیل اینستاگرام، واتس‌آپ و تلگرام در دوسال اخیر با نوساناتی همراه بوده است، به طوری که استفاده از پیام‌رسان واتس‌آپ از ۷۱/۱ درصد در خرداد ۱۴۰۱ به ۳۵/۳ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. با این نظرسنجی مشخص شد که میزان کاربران واتساپ نصف و کاربران پیام‌رسان‌های داخلی ۵ برابر شدند.

رسانه‌های اجتماعی داخلی مثل روبیکا و ایتا نیز بعد از دوران فیلترینگ با افزایش قابل توجهی مواجه شده‌اند، اما از اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، میزان استفاده آن‌ها، تغییر قابل توجهی نداشته است.

قوی

بر اساس این گزارش در سوال مربوط به استفاده از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی و خارجی، افرادی که فقط مصرف کننده پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی یا داخلی بودند تفکیک و محاسبه شد که طبق یافته‌های نظرسنجی دی‌ماه ایسپا، ۳۷/۶ درصد افراد بالای ۱۸ سال، فقط از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی استفاده می‌کنند.

۱۴/۹ درصد فقط از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی داخلی استفاده می‌کنند. ۲۵/۵ درصد از افراد بالای ۱۸ سال همزمان از پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی خارجی و داخلی استفاده می‌کنند. ۲۲ درصد مردم نیز گفته‌اند از هیچ رسانه اجتماعی مجازی استفاده نمی‌کنند.

نظرسنجی ایسپا بر حسب متغیر‌های زمینه‌ای نشان می‌دهد ۴۷/۱ درصد مردان از اینستاگرام استفاده می‌کنند که این نسبت برای زنان ۴۵/۸ درصد است.

جوانان (۱۸ تا ۲۹ سال) با ۶۸/۲ درصد بیشتر از سایر گروه‌های سنی، افراد دانشگاهی (۵۹/۱ درصد) بیشتر از افراد غیردانشگاهی، ساکنان مراکز استان (۵۲ درصد) نیز بیشتر از سایر افراد از اینستاگرام استفاده می‌کنند. این تفاوت بین گروه‌ها در استفاده از تلگرام و واتس‌آپ نیز مشاهده می‌شود.

از بین شبکه‌های اجتماعی داخلی روبیکا و ایتا، مقبولیت بیشتری دارند. زنان (۲۸/۵ درصد) بیشتر از مردان (۲۲ درصد) از ایتا استفاده می‌کنند. افراد ۳۰ تا ۴۹ سال (۲۹ درصد) بیشتر از سایرگروه‌های سنی و افراد دانشگاهی (۳۲/۷ درصد) نیز بیشتراز افراد غیردانشگاهی، مصرف کنده ایتا هستند.

آخرین نظرسنجی ایسپا در فاصله زمانی ۲۰ تا ۲۶ دی‌ماه ۱۴۰۲ با اندازه نمونه ۵۱۰۳ نفر از جمعیت بالای ۱۸ سال به بالای کل کشور به شیوه مصاحبه حضوری اجرا شده است.

دکمه بازگشت به بالا