برترین های کسب و کارعمومی

چگونه پنجره دوجداره را باز کنیم؟

پنجره ضعیف با یراق آلات تک و فرانسوی

این مدل پنجره upvc لولایی و مدل بازشو آن تک حالته می باشد. این مدل یکی از مدل های استاندارد پنجره upvc می باشد.

1- اگر دستگیره در رو به پایین باشد، پنجره بسته است.

2- اگر دستگیره را از پایین (در حالت بسته) در هر جهت حدود 45 درجه بچرخانیم (بسته به جهت باز شدن پنجره)، پنجره باز می شود تا دستگیره در وسط قرار گیرد.

پنجره پی وی سی

یک عدد پنجره پی وی سی دو لنگه

پنجره دو حالته upvc

این نوع پنجره به صورت لولایی بوده و الگوی بازشوی آن به دو صورت می باشد و تردد به 3 صورت وارد خواهد شد.

1- دستگیره پنجره upvc در حالت پایین دارای دو حالت قفل می باشد.

2- اگر دسته آن وسط باشد، پنجره از دو طرف به حالت اول باز می شود، مانند پنجره ای که یک پنجره دارد.

3- اگر جهت دستگیره بالا باشد، پنجره به حالت دوم باز می گردد، به طوری که پنجره 30 سانتی متر از بالا باز می شود و می توانید این اندازه را بین 10 تا 30 سانتی متر تنظیم کنید.


پنجره کلنگی

دهانه کلنگی فقط برای پنجره های پنجره ای مورد استفاده قرار می گیرد، دهانه کلنگی زبانه ای دارد و به شکل چفت است و دسته ندارد. می توان آن را از بالا یا پایین باز کرد.

برای باز کردن پنجره دوجداره ابتدا باید دستگیره آن به سمت پایین کشیده شود تا چفت از زبانه خارج شود و پنجره به اندازه 40 سانتی متر باز شود.

درب را عوض کن

حالت باز شدن درب upvc می تواند داخل یا خارج باشد. باز شدن لولاهای درب به داخل یا خارج بستگی به ترجیح مشتری و محل درب دارد.

پنجره فاراد اوفوک

درب پی وی سی و درب حیوانات

سبک درب جلو بسته:

برای بستن در، باید گیره را فشار دهید تا باز شود، سپس دستگیره را به سمت داخل بچرخانید تا در را ببندید و درب را ببندید. (برای قفل درب از بالا بودن دستگیره مطمئن شوید) در نهایت می توانید در صورت مناسب بودن کلید در را قفل کنید.

روزه برو

حالت باز شدن درب داخلی

در این حالت دستگیره در به پایین فشار داده می شود و سپس درب به سمت داخل باز می شود.

وقتی در بسته است، می توان آن را از بیرون باز کرد:

این همان وضعیت دری است که به سمت داخل باز می شود.

مراحل باز کردن درب به سمت پایین:

فضایی بسیار شبیه به باز شدن درب داخل دارد.

منبع: نمایندگی هافمن در کرج

دکمه بازگشت به بالا