عمومی

رییس جمهور منتخب باید دارای برنامه مدون در بخش تولید باشد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

بابک سوری در گفت‌وگو با خبرنگار آنلاین، اظهار کرد: ما در یکی از مهمترین مناطق دنیا قرار داریم که هم از نظر فراوانی منابع که مورد نیاز برای توسعه است، دارای فراوانی هستیم و هم نیروی انسانی توانمند بیشماری داریم.

وی بیان کرد: هیچ توسعه‌ای بدون برنامه ممکن نخواهد بود و باید در رأس کشور فرد منتخب بتواند دورنمایی مناسب را ارائه دهد و برنامه‌های مدون و کلیدی را برای توسعه اجرایی کند.

استاد دانشگاه اذعان کرد: مطالبه مردم کردستان و حتی سایر استان‌های کشور با توجه به نیروی انسانی که دارد، ایجاد اشتغال است.

سوری گفت: کردستان ویژگی‌های جغرافیایی برجسته‌ای دارد که جز پتانسیل‌های استان ترقی می‌شود و نیاز و مطالبات در سطح استان‌ها یکی نیست بلکه طیفی از نیازها با اولویت‌بندی خاص پیش‌رو قرار دارد تا رسیدگی شود و نتیجه بهتری را داشته باشد.

اشتغال و اقتصاد دو موضوع مهم در کردستان است

وی افزود: اشتغال و اقتصاد دو موضوع مهم در کردستان است و با توجه به منابع طبیعی و انسانی که دارد، پتانسیل کافی و کامل برای رفع بیکاری را دارد.

استاد دانشگاه عنوان کرد: نیروی تحصیل کرده و طیف‌های متعدد نخبگان در استان زیاد است و نیاز به انجام کارهای زیاد وجود دارد تا این پیوند توسط افرادی مدیر و مدبر انجام شود.

سوری بیان کرد: دستگاه اجرایی کشور به واسطه امکانات زیادی که طبق قانون اساسی در اختیار دارد می‌تواند مؤثر عمل کند و منابع تولید را در اختیار بخش تولید قرار دهد و اشتغال را به نحو معناداری افزایش دهد.

وی تصریح کرد: با بهره‌گیری از بخش خصوصی نیروی فکر و مهارت‌های عملی و اقتصادی را می‌توان از بالقوه به بالفعل تبدیل کرد و زمینه ایجاد شغل را فراهم کرد.

استاد دانشگاه اذعان کرد: منابع تولیدی ما نیروی انسانی و منابع طبیعی است و ترکیب آن هم تولید دانش محور در راستای افزایش سرمایه ملی خواهد بود.

سوری خاطرنشان کرد: رئیس جمهور منتخب باید دارای برنامه مدون در بخش تولید باشد، تا کارآمدی استفاده از منابع را بالا ببرد.

وی اضافه کرد: با بازبینی تصمیم‌های قابل اتکا لازم است که خروجی دانشگاه با نیاز جاری کشور همخوان‌تر شود و نیروی انسانی برای مهارت آموزی و دانش عملی به کار برود تا توازنی مناسب بین خروجی دانشگاه و سرمایه انسانی در راستای رفع بیکاری ایجاد شود.

دکمه بازگشت به بالا