اقتصادی

جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده

دولت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده بود که درآمد مالیاتی نسبت به امسال 59 درصد افزایش یابد و بر این اساس شاهد افزایش درآمد مالیاتی به تفکیک بخش ها نسبت به امسال هستیم. .

به گزارش شبکه، لایحه بودجه 1402 منابع دولت از محل مالیات را به بیش از 838 هزار میلیارد تن رسانده است که نسبت به بودجه امسال بیش از 59 درصد افزایش داشته است.

بر این اساس سهم مالیات شرکت ها در لایحه بودجه سال آینده با 122 درصد افزایش به 296 هزار میلیارد تومان در مقایسه با 133 هزار میلیارد تومان در سال جاری رسید.

جزئیات درآمد دولت برای سال آینده

همچنین سهم مالیات بر درآمد در لایحه بودجه سال آینده با 45 درصد افزایش به 122 تریلیون تن در مقایسه با 84 تریلیون تن در سال جاری رسید.

جزئیات درآمد دولت برای سال آینده

همچنین میزان مالیات بر ثروت در بودجه سال آینده 37 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 27 هزار میلیارد تومان امسال 37 درصد افزایش داشته است.

جزئیات درآمد دولت برای سال آینده

همچنین میزان مالیات واردات در بودجه سال آینده معادل 129 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 77 هزار میلیارد تومان امسال 67 درصد افزایش داشته است.

جزئیات درآمد دولت برای سال آینده

این در حالی است که مالیات کالا و خدمات در بودجه سال آینده معادل 252 تریلیون وون در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بودجه امسال این رقم با 24 درصد افزایش به 203 تریلیون تن رسیده است.

جزئیات درآمد دولت برای سال آینده

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا