اقتصادی

برگزاری آزمون استخدامی صنایع شیر ایران/ رقابت ۲۲۱ نفر در استان گلستان

شبکه/ گلستان معاون آموزشی و کارآفرینی جهاددانشگاهی گلستان گفت: 221 زن و مرد از گلستان در این آزمایش شرکت کردند.

امیرحسین تناور در گفت وگو با شبکه گفت: به فضل الهی تا به امروز در این عرصه و سایر عرصه ها سربلند باشیم.

آزمون استخدامی دامپروری ایران / گلستان ۲۲۱ شرکت کننده برگزار شد

آزمون استخدامی دامپروری ایران / گلستان ۲۲۱ شرکت کننده برگزار شد

وی امروز فاش کرد که جهاد دانشگاهی گلستان تست تامین برق یک شرکت لبنیات ایرانی در گرگان برگزار کرده است. در این آزمون ۲۲۱ زن و مرد با هم به رقابت پرداختند.

آزمون استخدامی دامپروری ایران / گلستان ۲۲۱ شرکت کننده برگزار شد

آزمون استخدامی دامپروری ایران / گلستان ۲۲۱ شرکت کننده برگزار شد

معاون آموزش و کارآفرینی وزیر جهاد دانشگاهی گلستان با تاکید بر اینکه در انجام این آزمون تمامی پروتکل های بهداشتی رعایت شده است، گفت: این در حالی است که هم در حوزه بهداشت محیط و هم در حوزه سلامت فردی با نظارت مراجع ذیربط بهداشتی، بسیاری از قوانین بهداشتی رعایت شده است. و پروتکل ها رعایت شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا