برترین های کسب و کار

انواع برج خنک کن کدام است؟

طرز کار برج خنک کننده

از لحاظ مسیر جریان آب و هوا، نحوه ساخت و روش انتقال حرارت تقسیم بندی می‌شوند. کولینگ تاورها دارای اشکال مختلفی هستند؛ گاهی شکل آنها به صورت گرد، مکعب و یا هذلولی می‌باشد و گاهی پروانه در قسمت کنار یا در قسمت بالا قرار گرفته و یا به طور کل فاقد پروانه می‌باشد. ممکن است تفاوت‌هایی در توزیع آب داخل دستگاه وجود داشته باشد که می‌تواند به صورت دورانی، اسپری نازل و یا ثقلی باشد.

انواع برج خنک کننده بر اساس جریان هوا

در این مطلب از سایت قصد داریم تا به دسته بندی بپردازیم و ضمن معرفی هر کدام، معایب و مزایای آنها را نیز توضیح دهیم. در ادامه نیز این برج‌ها را از نظر مدار آب بررسی کرده و اشکال آن را معرفی نماییم.

خرید برج خنک کننده:  به این صورت است که داخل برج خنک کننده، هوایی که مقداری رطوبت همراه خود دارد در تماس با آب گرم قرار می‌گیرد. در این حالت به دلیل وجود اختلاف انرژی و همچنین میزان گرادیان غلظت، انتقال انرژی و جرم از آب به هوا انجام می‌شود.

قطره گیر برج خنک کننده: در ادامه کار، آب نیز از فاز مایع تبخیر شده و به فاز بخار تبدیل می‌شود. در این حالت به علت تبخیر، مقداری انرژی را نیز به فاز گازی می برد؛ قابل ذکر است که میزان این انرژی بسیار بالا می‌باشد که دلیل آن بالا بودن گرمای نهان آب است.

به این ترتیب بخاطر تبخیر مقداری آب و خارج شدن گرما از فاز مایع، دمای آب کم می‌شود. شرط انجام گرفتن این فرایند این است که هوای مورد استفاده در برج همراه با مقدار کمی رطوبت بوده تا ظرفیت پذیرش آب تبخیر شده را داشته باشد.

 انواع کولینگ تاور از نظر جریان هوا

به موارد زیر دسته‌بندی می‌شوند.

 برج خنک کننده هیبریدی

نوع دیگری از برج خنک کننده است که در ترکیبی از دو و می‌باشد. در این برج خنک کننده ابتدا آب با دمای بسیار بالا وارد کوئل شده و به وسیله هوای جریان یافته در برج خنک شده و سپس آب بروی سطوح انتقال حرارت پاشیده و مانند برج خنک کن معمولی خنک می‌شود.

تقسیمبندی کولینگ تاور بر اساس مسیر جریان آب و هوا

انواع دیگری از برج خنک کننده بر اساس مسیر جریان هوا و آب نسبت به هم در داخل برج خنک کننده وجود دارد. این تقسیم بندی به صورت زیر می‌باشد.

 تقسیمبندی کولینگ تاور بر اساس مدار آب

یک نوع دیگر تقسیم‌بندی بر اساس مدار جریان آب برای برج‌های خنک کننده وجود دارد. بر این اساس، برج خنک کننده به دو دسته زیر تقسیم‌بندی می‌شوند.

 کولینگ تاور مدار باز

به همان برج خنک کن معمولی گفته می‌شود که آب در هنگام ورد به کولینگ تاور از لوله خارج شده و داخل دستگاه پاشیده می‌شود و با هوا در تماس بوده و به اصطلاح مدار باز است و در تمام مسیر، آب داخل لوله نمی‌باشد.

 کولینگ تاور مدار بسته

در داخل ، کوئل به کار رفته و آب سیستم از درون این کوئل‌ها عبور کرده و خنک می‌شود. تنها تفاوت در نسبت به ، جلوگیری از تبخیر و رسوب گرفتن در آب سیستم است؛ به نحوی که آب سیستم با دلیل عبور از داخل کوئل با هوا در تماس نبوده، بنابراین آب تبخیر نمی‌شود و ناخالصی نیز وارد آن نمی‌شود. ولی در برج خنک کننده مدار بسته همزمان در مدار دیگری آب به روی کوئل‌ها ریخته شده، که این آب در مجاورت جریان هوای به وجود آمده به وسیله فن، از روی سطح کوئل‌ها تبخیر می‌گردد و در نهایت کوئل‌ها را خنک می‌کند.

 تقسیمبندی کولینگ تاور بر اساس جنس سازه

برج خنک کننده بر اساس به چهار دسته زیر دسته‌بندی شده است.

منبع : twitter.com

دکمه بازگشت به بالا